4. SINIF TÜRKÇE - YAZILI ÖRNEKLERİ

Adı Soyadı: ……………………………

Sınıfı: …………………………………..

Numarası: …….......................................                                    Tarihi: ……/ …../2009

                                              23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU

              4. SINIF TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRME SORULARI

                                                          ( Ders kitabı-sayfa 30)

                                                             ÇOCUKLUĞUM

       “Şimdi ben, kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Benim çocukluğum Büyükada’da bir evde geçti. Evimiz büyük bir bahçenin ortasındaydı.

        Çocukken, oyuncaklar içinde en çok uçurtmaları severdim. O günlerde kız çocuklarının kucaklarında bebekler, erkek çocukların ellerinde uçurtmalar olurdu.”

                                                 Orhan Seyfi ORHON

I.Aşağıdaki soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız:

Yazarın çocukluğu nasıl bir yerde geçmiş?

………………………………………………………………………………………..

            O günlerde çocuklar nelerle oynuyorlarmış?

 ………………………………………………………………………………………..

       II.Aşağıdaki kutucuklarda boş bırakılan bölümleri, kelimelerin eş ya da zıt anlamlılarını yazarak tamamlayınız.

kuşku

 

  ad

 

konuk

 

özen

 

yurt

 

Açmak

 

  Ucuz

 

Sert

 

Kuru

 

çalışkan

 

  


          III.Aşağıdaki paragrafı, konun akışına uygun bir şekilde tamamlayınız.

         İnsanlar toplu yaşamaktan sıkılmışlar. Toplanmış, düşünmüş, bir karar almışlar. Haydi artık, yine ilk çağlardaki gibi yalnız yaşayalım, demişler. Herkes dünyanın dört bir yanına dağılmış. Aradan bir ay geçmemiş ki…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

 

            IV. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

            A.Bu sabah çiçekleride suladık.       B. Dün bahçede oturduk.

            C.O da benim kalemimden almış.     C.Oyuna ben de katıldım.

 

            V.Aşağıdaki kelimelerin hangisi, alfabetik sıralamada baştan ikinci sırada olur?

               kayık     kayıkçı      kaymakam      kayısı       kaymak    kaynak

 

             VI. Aşağıdaki kelimeler nasıl sıralanırsa ortaya kurallı ve anlamlı bir cümle çıkar?

             ”gelince – çiçek – ağaçlar – bütün – açtı - bahar“

              ……………………………………………………………………………………………………

       

               VII. Drama : Ana caddeden karşıya geçmek isteyen görme engelli birisi ve ona yardım etmek isteyen bir çocuğu anlatan drama çalışması yapınız. Dramayı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlarınızın bir değerlendirme yapmasını isteyiniz.

                                          

 

                                    23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU

              4. SINIF TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRME SORULARI

                                                                         (  1  )

       Balta girmemiş ormanlardan birine bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç, hüngür hüngür ağlamaya başlayınca, uzaklardan bir ağaç: “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş.

       Ağlayan ağaç: “Artık sonumuz geldi!” demiş. “İnsan denen canlı, ormanlarınızda ve hepimizi kesecek.”

       Uzaktaki ağaç: “Korkma! “ demiş. “Nasıl olsa o bir yabancı. Bizi yeterince tanımıyor.

Eğer içimizden biri ihanet etmezse bize hiçbir şey yapamaz. “

        Ağlayan ağaç: “Evet!” demiş. “Bunları ben de biliyorum. Ancak içimizden birinin iha- netine uğradık bile. Çünkü adamın elindeki baltanın sapı ne yazık ki bizden.”

 

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayanız.

 1. Ağaç neden ağlıyormuş?

    A. Arkadaşının ihanet etmesinden

    B. Adamın bütün ağaçları kesmesinden

    C. Yabancılarla karşılaşmasından

    D. İnsanların ormana yerleşmesinden

 

 2. Uzaktaki ağaç ağlayan ağaca ne demiş?

    A. Artık sonumuz geldi.

    B. İnsanlar hepimizi kesecek.

    C. İçimizden birinin ihaneti olmazsa hiçbir şey yapamaz.

    D. Ormanda yaşayamaz duruma geleceğiz

 

3. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi sizce ne

    olabilir?

    A. Ağaçlar ormanın süsüdür.

    B. Ormanlar yurdumuzun zenginlik

        kaynaklarıdır.

    C. İnsanlar ormanları korumalıdır.

    D. Toplumları içindeki ihanetler yıkar.

 

4. Öğrenmenin bir diğer yolu da dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici-

   nin özelliklerinden biri olamaz? 

    A. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

    B. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler.

    C. Düşüncelerini hemen söyler.

    D. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

 

  5. “Hava aniden bulutlandı, şimşekler çakmaya başladı.”

Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilemez?

      A. ansızın                    B. birdenbire

      C. tamamen                 D. birden

 

 6. “sevgi, selvi, semer, seher, sepet”

     Yukarıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizilse 3. sıraya hangisi gelir?

     A. semer                  B. selvi              C. seher                   D. sepet.

 

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

      A.kara - siyah            B. dize – mısra       C. öykü - hikaye        D. başarı - ödül

 

8. “sıcak” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

     A. Sıcak bir yaz akşamı deniz kenarında oturmak çok güzel.

     B. Sıcak bakışlarıyla herkesi etkiledi.

     C. Yemek sıcak biraz bekleyin.

     D. Bu yıl havalar daha da sıcak olacakmış

   Arka sayfaya geçiniz. C

 9. “Çözmek” sözcüğü hangi cümlede  “eritmek” anlamında kullanılmıştır?

     A. Bu problemi yalnızca Ümit çözer.

     B. Havalar ısınınca buzlar çözüldü.

     C. Trafik sorununu ışıklar çözdü.

     D. Annem salıncağın ipini çözdü.

    10. “Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin.” cümlesinde altı  çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır?

      A. Islak mendille elimi sildim.

      B. Yaş günümde birçok hediye geldi.

      C. Susuzluktan ağzım kurudu.

      D. Ablam 16. yaşına bastı.

 

      Bu bölümde 4 soru vardır. Her biri 4’er puandır.

       Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

kolay gelsin – dikkatli – söz isteyerek - sessiz

 

11. Anlatılanları anlayabilmek için konuşmacıyı…………….dinlemeliyiz.

 

12. Bir kişiyi iş yaparken gördüğümüzde ………………………….. deriz.

 

13.  ………….okuma sadece kendimiz için yaptığımız okumadır.

   

14. Anlatılanlar ile ilgili merak ettiklerimizi konuşmacıdan ………………….  sormalıyız.

 

           Bu bölümde 3 soru vardır Her biri 4’er puandır.

Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz

 

15. (…) Dinleme sonrasında  dinleme amacımızı belirlemeliyiz.

 

16. (…)Anlatılanlarla ilgili sorular düşünüp bu sorulara cevap arayarak dinleme sorgulayıcı

     dinlemedir.

 

17. (….)Yemek yediğimizde yemeği hazırlayan kişiye geçmiş olsun deriz

 

Bu bölümde 3 soru vardır. Her biri 3’er puandır.

 Aşağıdaki cevapları uygun sorunun sonuna yazınız..

Geçmiş olsun

Not alarak okuma

Seçici dinleme

18.  Anlatılanlarla ilgili sorular düşünüp bu sorulara

       cevaplar aramak. ( ……………………………)

19. Hasta olan kişilerin hemen iyileşmesini istediğimiz için söyleriz. (…………………………)

20. Bir metni okurken önemli bulduğum yerleri kısaca  yazdım. (…………………………………..)

 

Bu grupta 2 soru vardır. Her biri 5’er puandır.

 Aşağıdaki soruların yanıtlarını altındaki boş alanlara yazınız.

 21. Kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz, yazınız.

……………………………………………………

………………………………………………..…..

……………………………………………………

………………………………………………..…..

……………………………………………………

………………………………………………..…..

     22.Aşağıdaki sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.

Sözcük          Eş anlamlısı             Zıt anlamlısı 

ihtiyar            ……………..           ………………

kibar              ……………..           ………………

minik            ………………          ………………

zayıf               ………………          ………………

savaş              ………………          ………………

 

Adı Soyadı: ……………………………

Sınıfı: …………………………………..

Numarası: …….......................................                                                            Tarihi: ……/ …../2009

                                                        23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU

                           4. SINIF TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRME SORULARI

                                                                      (  2  )

     Bir çiçek varmış. Çiçeği herkes çok beğeniyormuş. Çiçek bir gün avazı çıktığı kadar bağırıyor ve en güzel olanın sadece kendisi olduğunu söylüyormuş. “Benim ne gövdeye, ne yapraklara, ne de köklere ihtiyacım var ”diyormuş. Sonra birden gövdesinden ayrılarak yola düşmüş. Yavaş yavaş susamaya başlamış. İlerde bir pınar varmış. Pınarın yanına kadar gitmiş fakat ne yaptıysa ne ettiyse suyu bir türlü içememiş. O zaman kökleri olmadan su içemeyeceğini, gövdesi olmadan suyun kendisine ulaşamayacağını, yaprakları olmadan güneşten korunamayacağını anlamış. Yavaş yavaş büzülmüş, ölmeden önce pişmanlık dolu şu sözleri söylemiş “Demek ki benim güzelliğim değilmiş sadece bizi güzel yapan. Hepimiz ayrı bir güzelmişiz ama bizi güzel yapan asıl şey birlikte olmamızmış.” 

      Aşağıdaki  3 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

 

1.Çiçek ne söyleyerek övünüyormuş?

…………………………………………………………………………………….

 

2.Çiçek hatasını ne zaman anlamış?

…………………………………………………………………………………….

 

3.Çiçek “Hepimiz ayrı güzelmişiz” derken kimlerden bahsediyor?

…………………………………………………………………………………….

4.Aşağıda mecaz anlamda kullanılan kelimelerin önüne “M”, gerçek anlamda kullanılan kelimelerin önüne “G” yapınız.

  (   ) Çocuk, bize meydan okudu.                        (   ) Annesi ninni söyledi.

  (   ) Parkta gezintiye çıktık.                                (   ) Düğün, mahalleyi ayağa kaldırdı.

 

5.Aşağıdaki kelimelerin zıt                                   6.Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını

anlamlarını yazınız.                                             yazınız.

     pis                                                                               rüya

     açmak                                                                         imtihan

     yakın                                                                           kelime

     erken                                                                           harp

     sert                                                                              ad

7.Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.

            Ayşegül, arkadaşları tuğçe ve emine ile parka gitti.

            Ailece türkiye büyük millet meclisini ziyarete gittik.

            Baban Ankara‘dan  geldimi?          

 

8. Aşağıdaki cümlelere uygun noktalama işaretini koyunuz.

          Dergide öyküler  denemeler  günlükler yazıyor

          Vaktiniz olsa okur musunuz

          Ne ekersen  onu biçersin                                                    Başarılar

 

Adı Soyadı: ……………………………

Sınıfı: …………………………………..

Numarası: …….......................................                                                            Tarihi: ……/ …../2009

                                                        23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU

                           4. SINIF TÜRKÇE DERSİ BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRME SORULARI

(  3  )

‘’ Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı.Derken her yanı bir gürültü sardı.Bu olağan dışı bir gürültüydü.Çocuk, korku içinde yatağından fırladı.Pencereye koştu.Camı açtı.Sokağa baktı.Öteden kocaman bir greyder geliyordu.O zaman anımsadı.Karşıdaki arsada yapı çalışmaları vardı.Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı.Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.’’

                       ( İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın. )

1.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu metne en uygun başlık olur?

   a) okuldaki günler     b )zeytin ağacı    c )tatil anıları      d )çiçek sevgisi

2.Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?

   a ) gün batımında   b )öğle üzeri   c ) gün ağarırken      d ) gece yarısı

3.Çocuğun korkmasının nedeni neydi?

   a )trenin gürültüsü   b )çocuk gürültüsü    c )greyderin gürültüsü     d )sokak   satıcıların gürültüsü

4.Çocuk, zeytin ağacının kesileceğine neden üzüldü?

   a )kaleleri yıkılacağı için   b )ağaca çıkamayacakları için    c )zeytinleri yiyemeyecekleri için

   d ) gölgesine sığınamayacakları için

5.Çocuk yatağından nasıl fırladı?

   a ) neşe içinde   b ) telaşla   c ) üzüntü içinde   d ) korkuyla

6.Aşağıdaki kelimelerde hangisinde hem kalın ünlü, hem de ince ünlü harf vardır?

   a ) abla         b ) duvar    c ) kalem    d ) süre

7.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında en sonda olur?

   a ) temiz     b ) telsiz     c ) titiz   d ) tütsü

8.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüz harf yoktur?

   a )sert      b ) kaşık      c ) bamya     d ) çiçek

9.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce yer alır?

   a ) çakı     b ) çalgı      c ) çam         d ) çamur

10.Aşağıdaki kelimelerin sonuna sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinin son harfi    yumuşar?

    a ) ot       b ) millet     c ) sıcak       d ) kat

11.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

     a ) yalnız     b ) yanlış   c ) tren     d ) sınıfdan

12. ‘’ vazgeçmelisin ‘’ kelimesinde kaç hece vardır?

     a ) 5             b ) 3          c ) 7         d ) 4

13.Aşağıdakilerden hangisi ‘’ –e ‘’ eki aldığı zaman ses düşmesi olur?

     a ) burun     b ) silgi      c ) kâtip    d ) kuş  

14.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

     a ) akarsu    b ) bilezik   c ) bölgeler    d ) sinema

15.’’ Yemek ‘’ kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

    a ) Aslı yemeğini yeni bitirmiş.         b ) Zümrütler yemeğe dışarı gidecekler.

    c ) Banu yemeğini yiyip yatacak.       d ) Çetin yine annesinin başının etini yemiş.

16.Aşağıdakilerden hangisi ‘’ yaramaz ‘’ kelimesinin zıt anlamlısıdır?

(ALINTI)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !