4.SINIF SOSYAL BİLGİLER - AİLE SOY AĞACIM, KURABİYE HIRSIZI, ÜN

Ünite 1: ÖĞRENME ALANI BİREY VE TOPLUM

Konu Başlığı: AİLE  SOY AĞACIM 

Süre:

DK sayfa numarası: 28

Ders Kitabı – 28.sayfa

Dersin İşlenişi

 • Sayfadaki soy ağacının incelenmesi sağlanır.
 • Bu soy ağacının nasıl oluşturulduğu açıklanır.
 • Çalışma Kitabı’ndaki 6, 7, 8, 9 ve 10. numaralı etkinlikler yaptırılır.
 • Soruların cevaplaması sağlanır.

-Mert’in ailesinin soy ağacını incelemeye ne dersin?

-Sen de bu soy ağacına bakarak kendi soy ağacını yapabilir misin?

 • Öğrencilere kendi soy ağaçlarını oluşturmakta yardımcı olunur.
 • Öğrencilerin, aile soy ağacının önemi hakkında tartışmaları sağlanır.

-Mert’in akrabalarını sayabilir misin?

-Akrabalarını ne zaman ziyaret ediyorsun?

Konu Başlığı: ÖĞRETMENİM

Süre:

DK sayfa numarası: 29

Ders Kitabı – 29.sayfa

Dersin İşlenişi

 • Öğretmenlik hakkında öğrencilerin görüşleri alınır.
 • Metin okutulur.
 • Fotoğraflar incelenir. Fotoğraflarda nasıl bir ortamın var olduğu anlatılır.

…………………………………………..

                ÖĞRETMENİM

     Bizleri eğiten, bilmediklerimizi öğreten öğretmenimize birçok şey borçluyuz. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bize annemiz gibi şefkatle ve sabırla davranır.

 • Nedenini açıklayınız.

…………………………………………..

       İlköğretime başlarken öğretmenimi çok merak etmiştim. Onu ilk gördüğümde güler yüzünü fark ettim. İçimde az da olsa bir korku vardı.

 • Neden korkmuş olabilir?

…………………………………………..

       … Neden hoşlanır, neye kızar, neyi sever, neyi sevmez bilmiyordum..

 • Hangi özelliklerini biliyor olabilir?

……………………………………………………

 

 

Ünite 1: ÖĞRENME ALANI BİREY VE TOPLUM

Konu Başlığı: KURABİYE HIRSIZI 

Süre:

DK sayfa numarası: 30

Ders Kitabı – 30.sayfa

Dersin İşlenişi

 • Hikâyenin okunması sağlanır.
 • Hikâyeye ilişkin soruların cevaplanmaları istenir.

-Resimde gördüğünüz kişi kimdir?

-Hikâyede geçen kadının yerine sen olsan neler hissederdin?

 -Hikâyede geçen adamın yerinde olsaydın kadına ne derdin?

-Hikâyede geçen adam, kadının bu davranışı karşısında hoşgörülü olmasaydı sence ne

yapardı?

-Hikâyede kadın, yaptığı hatayı anlayınca davranışları nasıl değişmiştir?

-Bu hikâyeden nasıl bir ders çıkardın?

-Bu hikâyede geçen olaya benzer olay yaşadın mı? Yaşadıysan anlatır mısın?

-Çevrende bulunan insanlara, arkadaşlarına karşı hoşgörülü olduğunu düşünüyor musun?

Konu Başlığı: ARKADAŞLARIM

Süre:

DK sayfa numarası: 31

Ders Kitabı – 31.sayfa

Dersin İşlenişi

 • Metnin okunması sağlanır.
 • Öğrencilerin özellikleri ile başarılı oldukları özellikler arasında bir ilişkinin olup

olmadığı tartışılır.

………………………………………………..

 • Aşağıdaki metinlerle ilgili sorular sorulur.

     1.Benim adım Metin. Sınıfımızın en sarışını benim.

Arkadaşlarım beni çok sempatik bulurlar. Yaptığım

esprilerle arkadaşlarımı eğlendiririm.

       2.Benim adım Gülay. Sınıfımızın en uzun boylusu benim. Sınıfımızda en güzel şiirleri ben yazıyorum. Bu özelliğimi bütün arkadaşlarım çok beğeniyor.

       3.Benim adım Velican. En kilolusu benim. Sınıfımızda benim kadar güzel resim yapan yoktur. Bütün arkadaşlar benim resimlerimi çok beğenir.

       4.Benim adım Tuğçe. Sınıf arkadaşlarım beni zayıf olmamdan dolayı çok küçük zannetmişlerdi. Bu hâlime alıştılar. Ayrıca sınıfta en yüksek notlarda benim.

……………………………………………………

 • Hikâye hakkında görüşleriniz nelerdir?
 • Çalışma Kitabı’ndaki 11, 12, 13 ve 14 numaralı etkinliler yaptırılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ

 

Ders Kitabı – 32 ve 33. sayfalar

A.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) işareti koyunuz.         (   )

1.Herkesin bir kimliği var.                                                                                       (   )

2.İnsanlar fiziksel olarak farklı olsalar da duygusal olarak aynıdırlar.                    (   )

3.Kendimi tanımlayabilmem için sadece kimlik bilgilerimi söylemem yeterlidir.  (   )

4.Eğer hoşgörülü olursak insanlar bunu daima kötüye kullanır.                              (   )

5.İnsanların kimliklerini belirlemek için sadece nüfus cüzdanları vardır.               (   )

 

B.Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

 

arkadaş         kişisel         duygu         sosyal

 

       soy ağacı                  hoşgörü

1.İnsanları tanımamız için ………………….. bilgilerini bilmemiz gerekir.

2.Yaşadığımız olaylara göre …………………..ve düşüncelerimiz değişebilir.

3.Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak …………………. Oluşturabiliriz.

4.İnsanların fizikse, duygusal ve …………………. Farklılıkları vardır.

5.İnsan ilişkilerinde  ………………… en önemli davranışlardan biridir.

 

C.Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

 

1.Aşağıdaki bilgilerden hangisi resmi kimlik belgemizde bulunmaz?

 

A.doğum tarihi

B.doğum yeri

C.duygusal özellik

D.baba adı

 

2.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?   

 

A.Her insan kendini ifade edebilmelidir.

B.Fiziki özelliklerimiz karakterlerimizi yansıtır.

C.Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılamalıyız.

D.Duygu ve düşüncelerimiz arasında mutlak bir ilişki vardır.

 

3.Aşağıdaki duygulardan hangisi olumlu değildir?

 

A.sevmek        B. özlem           C.şefkat       D.nefret

 

4.Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?

 

A.kin        B. öfke           C.sevgi       D.kıskanma

   

 Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 

1.Yaşadığınız olaylara göre duygularınız değişir mi?

………………………………………………………

 

2.Yeni tanıştığınız birine kendinizi nasıl tanıtırsınız?  

………………………………………………………

………………………………………………………

 

3.Otobüs yolculuğuna çıktınız. Otobüste yanınıza tanımadığınız biri oturduğu zaman onunla tanışmak ister misiniz? Neden?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

4.Sınıf arkadaşlarınızdan biri, sebebini bilmediğiniz bir olaydan dolayı size kırıldı. Ona karşı tavrınız nasıl olur? Neden?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

5.Sınıfta herhangi bir konuda seçim yapıldı ama siz bu seçimde kaybettiniz. Neler hissedersiniz?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

6.Ailenizden herhangi bir bireyi tanıtır mısınız?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

7.Sıra arkadaşınız kalemini kaybetti. Sizin aldığınızı zannediyor. Ama kalemi siz almadınız. Olayı nasıl anlatırsınız?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

8.Bir insanı tanımak için onun hangi özelliklerini bilmeniz gerekir?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

9.Nüfus cüzdanınızdan başka, kimliğini belirleyen hangi belgeler sahipsiniz?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

10.Aileniz dışında en çok sevdiğiniz üç kişiyi belirleyiniz. Bunları niçin seviyorsunuz, nedenlerini söyler misiniz?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Cevap Anahtarı

A. 

1.D

2.Y

3.Y

4.Y

5.Y

B.

1.kimlik

2.duygu

3.soy ağacı

4.sosyal

5.hoşgörü

 

B.

1.C

2.B

3.D

4.C

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !