4.SINIF MATEMATİK - ZİHİNDEN ÇIKARIRIM, ÇIKARIYORUM

ZİHİNDEN ÇIKARIRIM

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme.

KAZANIM   :  3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı oln sayıları zihinden çıkarır.

SÜRE            :   2 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Tahtaya aşağıdaki öğrenci kulüplerinin isimleri yazılır

Spor Kulübü

Resim ve Sanat Kulübü

Müzik Kulübü

Çevre ve Koruma Kulübü

Yayın ve İletişim Kulübü

-Spor, Resim ve Sanat, Müzik, Yayın ve İletişim Kulüplerinin kişi sayılarını belirlenir. Tahtada bu kulüplerin karşısına kişi sayıları yazılır Kulüplerin isimlerinin en üst kısmına sınıf mevcudu yazılır.

-Bu doğal sayıları kullanarak sınıfımızda Çevre ve Koruma Kulübündeki üye sayısını belirleyebilir miyiz?

 • Aşağıdaki bilgiler, parantez içindekiler hariç, yazı tahtasına yazılır.

Okul mevcudu                      : 800

Spor Kulübü                         : 300 – 200

Resim ve Sanat Kulübü        : 570 - 400

Müzik Kulübü                       : 450 - 300

Çevre ve Koruma Kulübü     : ?

Yayın ve İletişim Kulübü      : 900 - 700

      -Kulüplerin karşısındaki işlemlerin sonuçları o kulübe ait üye sayısını verir. Bu işlemleri zihinden yaparak defterlerinize yazınız. Çevre ve Koruma Kulübü  iyelerinin sayısını daha sonra bulacağız.

    ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Etkinlik 1

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 33. sayfasındaki “GÜL DÜŞÜN!” başlığı altındaki verilen

resimleri incelemeleri istenir.

-Kağıt ve kalem kullanarak yapılan çıkarma işlemi ile zihinden çıkarma işlemi arasındaki fark ve

benzerlikler nelerdir?

 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 25. sayfasında “Zihinden Çıkarma İşlemi Yaparım” başlığı

altındaki satırlara yazdıkları örnekleri birbirleri ile paylaşmalarına fırsat yaratılır.

Etkinlik 2

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 33. sayfasındaki “Mat4 Alışverişte” başlığı altındaki verilen

resimleri incelemeleri ve Mat4’ün söylediklerini okumaları istenir.

             Öğrenciler, ünitenin bu bölümüne kadar öğrendiklerinden yararlanarak performans ödevine devam etmeleri için yönlendirilir.

GELECEK KONUMUZA HAZIRLIK

    Etkinlik 1 için sınıfta dünya haritası bulundurulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 33. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 25. sayfasında “Problem Kuruyorum ve Çözüyorum” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

 

ÇIKARIYORUM

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme.

KAZANIM   :  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

         4. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

SÜRE            :   3 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 34. sayfasında “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı altındaki

resimleri incelemeleri ve bilgileri okumaları istenir.

-Bu icatların tarihlerin bu kadar eski olduğunu daha önce biliyor muydunuz?

-Problemleri çözünüz, sonuçları arkadaşınızla değiştiriniz ve birbirinizi değerlendiriniz.

Problemlerin sonuçları:

1) 899 yıl sonra          2) 300 yıl sonra

3) 599 yıl sonra          4) 300 – 206 = 94 kemik      

    ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Etkinlik 1

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 35. sayfasındaki etkinliği yapmaları istenir.

Etkinlik 2

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 35. sayfasında “Çıkarma İşlemlerimize Pribilof(Piribilof) Adaları

Konu Oluyor” başlığı altındaki resimleri incelemeleri ve yazıları okumaları istenir.

-Pribilof Adalarını daha önce duydunuz mu?

Dünya haritası üzerinde Pribilof Adalarının ve Türkiye’nin yeri aynı anda gösterilir.

-Pribilof Adalarındaki canlı türlerinin, daha önce adını duyanlar ya da resimlerini görenler var mı?

-Pribilof Adalarındaki hayvanlardan hangisini daha çok sevdiniz?

-Bu adalara gitmek ister midiniz?

Etkinlik 3

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 35. sayfasındaki “Pribilof Adaları ile İlgili Tarihler” başlıklı

bölümde verilen problemleri okumaları istenir.

 • Örnek problem sınıfça öğretmenin önderliğinde yazı tahtasında çözülür.
 • Onluk, yüzlük ve binlik bozma ile ilgili önce öğrencilerden görüş  alınır, eksikler tamamlanır.
 • Dersin başında oluşturulan üçer kişilik gruplar(birler, ikiler, üçler grubu), Ders Kitabı’nın 35.

sayfasındaki 1, 2 ve 3. problemleri birlikte çözerler.

Etkinlik 4

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 36. sayfasındaki “Siz de Gitmeyin! Y da Onları da

Göndermeyelim!” başlığı altındaki yazıyı okumaları istenir.

-Türkiye’de yok olma tehlikesi olan hayvanlar hangileridir? (Kelaynak, Akdeniz foku vb. )

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 36. sayfasındaki kürklü foklar ve Pribilof Adaları ile ilgili

bilgileri içeren problemleri çözmeleri istenir.

Etkinlik 5

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 36. sayfasındaki “Pribilof Adalarına Organize Turlar” başlığı

altındaki gazete ilanını okumaları istenir.

-Bu  adaya gitmek ister midiniz?

 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 26. sayfasındaki “Pribilof Adalarına Gidiyoruz” başlığı

altındaki yönerge doğrultusunda çalışmalar yaptırılır.

Etkinlik 6

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 37. sayfasında “Verilmeyenleri Bulurum” başlıklı çalışmanın

örneği incelenir.

 • Diğer işlemlerin öğrencilerin defterlerine yapmaları ve sonuçları arkadaşları ile paylaşmaları

sağlanır.

PEKİŞTİRME ÇALIŞMASI

Öğretmen Kılavuz Kitabı – sayfa 55

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 37. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 27. sayfasında “Problem Kuruyorum ve Çözüyorum” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

 

GELECEK KONUMUZA HAZIRLIK

    Tüm etkinliklerde kullanmak üzere hesap makineleri getirmeleri istenir.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !