4.SINIF MATEMATİK - DÖRT BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI TOPLUYORUM,ZİH

DÖRT BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI TOPLUYORUM

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme.

KAZANIM   :  1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.

          2.Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahmini işlem sonucu ile karşılaştırır.

          4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

SÜRE            :   4 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

·        Ders Kitabı’nın 24. sayfasındaki Temel Yolda adlı fıkrayı okumaları, resimleri

incelemeleri, ve Temel’in yarım kalan cevabını tahmin etmeleri istenir.

       -Temel , ailesinin köyüne kaç saatte ulaşmış?

       -Temel kente kaç saatte geri dönmüş?

       -Temel’in gidişini ve dönüşünü dakika olarak nasıl ifade edebiliriz? Fark var mı?

       -Temel’in köyüne giderken katlettiği yolu, kentin benzin istasyonuna kadar olan uzaklık ve istasyon ile köy arasındaki uzaklığı kullanarak tahmin edelim.

        -Tahminlerimizi nasıl yaptığımızı açıklayalım.

         -Tahminlerinizi defterlerinize işlem yaparak kontrol ediniz.

        -Fıkranın sonunda Temel’in verdiği cevabı tahmin edelim.

         (“Güzel bir araba, güzel de! Arabaya ileri vitesten dört, geri vitesten bir tane takmışlar” demiş.)

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Etkinlik 1

·        Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 24. sayfasındaki “GÜL DÜŞÜN!” başlığı altında verilen

resimleri incelemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

·        Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 21. sayfasında “Geçmişten Günümüze Hesap” adlı

çalışmadaki resimleri incelemeleri ve yazıları okumaları istenir.

            -Resimler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

            -Basamak sayıları fazla olan sayılarla hesap yapmak kolay mıdır? Neden?

            -Hayatımızın birçok alanında neden hesap makinesi kullanırız?

            OYUN

            Hesap makinelerinizde bazı tuşların çalışmadığını hayal ediniz ve söyleyeceğim toplama işlemini, bozuk olan hayal ettiğiniz tuşları kullanmadan yapacaksınız.

          Örnek:

          23 + 16 işlemini makinemizin 3 ve 6 tuşlarını kullanmadan nasıl yaparız?

           22 + 1 +   11 + 5 gibi ya da 19 + 4 +  9 + 7 gibi olabileceği belirtilir.

·        Çalışma Kitabı’nın 18. sayfasındaki “Hesap Makinesi Bulmacası” başlıklı çalışmada

verilen yönerge doğrultusunda işlemlerin yapılması sağlanacak.

Etkinlik 2

       “Elden Ele Eldeli Topluyoruz” adlı bir oyun aşağıdaki yönergeler doğrultusunda oynanacak.

·        Tahtaya 9 öğrenci kaldırılır.

·        Her üçlü üç basamaklı bir doğal sayı olduğunu düşünür.

·        En ön sırada duran öğrencilere ikişer takım rakam kartları dağıtılır.

·        En arka sıradaki üç kişilik öğrenci grubuna sırasıyla bir rakam(2  -  5  -  8)

söylenir ve kendilerini basamak adları ile ilişkilendirerek kaç olduklarını sınıfa söylerler(258).

·        İkinci sırada bulunan  üç kişilik öğrenci grubuna da sırasıyla bir rakam(2  -  5  - 

6)  söylenir ve kendilerini basamak adları ile ilişkilendirerek kaç olduklarını sınıfa söylerler.

·        Birinci sıradaki öğrenciler, diğer iki sıradaki üçerli grupları, yani üç basamaklı

doğal sayıları toplayarak en ön sıradaki üç basamaklı doğal sayının hangi doğal sayı olduğunu bulmaları istenir. (584)

·        Son iki sıradaki öğrencilerin birler basamağındaki rakamları kendilerinin

toplamaları istenir.

·        Toplam, en ön sıradaki toplamı temsil eden arkadaşlarından, birler basamağındaki

arkadaşlarına söylenir. (14)

·        Bu öğrenci “Ben birler basamağıyım. Bu yüzden bu toplamda bana ait olan rakam

4. Bana ait olmayan bu onluğu sahibine veriyorum.(En arkada onluğu temsil eden arkadaşları)

·        Bu işlemi onlar  ve yüzler basamağındaki öğrenciler de kendi aralarında yaparlar. 

Etkinlik 3

·        Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 26. sayfasında “Elvan ve Koşu Parkı” başlığı

altındaki resimleri incelemeleri sağlanır.

-Bu resimde olanları anlatınız.

-Elvan Abeylegesse kimdir?

-Koşu parkuru nedir?

·        -Sizce resimde neler oluyor?

-Elvan’ın antrenörünün elindeki ne olabilir?

-Elvan ve antrenörü koşu parkurunda ne yapıyor olabilirler?

·        Ders Kitabı’nın 26. sayfasındaki  “Elvan ve Koşu Parkı” başlığı altındaki soruları

cevaplamaları sağlanır.

             Cevaplar:

              1)    a) 1411 m       b) 1264 m     c) 2700

               ç)   733 m  +  678 m  +  875 m  =  2286 m

                     875 m  +  678 m  +  733 m  =  2286 m

               Buna göre üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesi sonucu değiştirmemiştir.

2)     a)    1372       b)     1448         c) 2. hafta      ç)   2793

             +1424            + 2106                                  + 3554

                            2793 m           3554 m                                  6347 m

Etkinlik 4

·        Ders Kitabı’nın 26. sayfasında son bölümdeki çalışmayı yapmaları sağlanır.

·        Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 18. sayfasında verilen çalışmayı yapmaları istenir.

Etkinlik 5

·        Ders Kitabı’nın 27. sayfasında  “Verilmeyenleri Bulalım” başlığı altında, basamaklarındaki rakamları veya toplananı verilmeyen toplama işlemini tamamlamaları istenir.

·        Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 19. sayfasında “Verilmeyenleri Bulalım” başlığı altında çalışmaları yapmaları istenir.

Etkinlik 6

·        Ders Kitabı’nın 27. sayfasında  “Toplamı Tahmin Ediyorum” başlığı altında verilen yönerge doğrultusunda örneği incelemeleri istenir.

·        Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 20. sayfasında “Tahmin Eder, Problem Çözerim” başlığı altında çalışmaları yönergeler doğrultusunda yapmaları istenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 27. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 20. sayfasında “Alışverişe Çıkıyorum” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

 

 

ZİHİNDEN TOPLARIM

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, problem çözme.

KAZANIM   :  3.Toplamı en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

SÜRE            :   1 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Aşağıdaki işlemler tahtaya yazılır ve öğrenciler tarafından zihinden toplamaları sağlanır.

1)  8  +  5                             2)  7  +  9  +  3

3)  10 + 7                             4) 62  +  17

 • Çalışma Kitabı’nın 21. sayfasında “Zihinden Toplayalım” başlıklı çalışmayı yapmaları sağlanır.

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Etkinlik 1

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 28. sayfasındaki “GÜL DÜŞÜN” ve “Mağazalardaydım” başlığı

altındaki resimleri incelemeleri istenir.

-Bu  hipermarkette olduğunuzda, en fazla hangi reyonda zaman geçirirdiniz? Neden?

-Bu marketten almak istediğiniz ilk beş ürün hangisi olurdu? Neden?

-Sınıf arkadaşlarınızdan üç tanesini seçiniz, onların bu marketten almadan çıkamayacağı bir ürünü

tahmin ediniz.

Etkinlik 2

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 28. sayfasındaki “Mağazalardaydım” başlığı altında verilen

beyaz ve elektronik eşya mağazasındaki ürünlerden bir tane, diğer mağazaların herhangi birinden de bir tane ürün seçmeleri istenir. Seçmiş oldukları iki ürünün fiyatlarını zihinden toplayarak söylemeleri istenir.

       Sırasıyla her öğrenciden seçtiği iki ürünün hangileri ve fiyatlarının ne olduğunu söyleyerek diğer bir arkadaşının ismini söylemesi istenir.Adı söylenen öğrenci diğer arkadaşının seçmiş olduğu ürünlerin fiyatlarını zihinden toplayarak söylemesi istenir.

Etkinlik 3

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 29. sayfasındaki “Ünlülerimiz Mağazalarda” başlığı altındaki

ünlülerimizin resimlerini ve fişleri incelemeleri istenir.

-Hangi fiş hangi ünlüye aittir?

-Ünlülerin isimleri ile fiş numaralarını eşleştirerek defterlerinize yazınız.

Doğru cavaplar aşağıdaki gibidir:

1)      Yasemin Dalkılıç

2)      Hidayet Türkoğlu

3)      İdil İbret

4)      Ara Güler

5)      Selim İleri

6)      Cem Yılmaz

7)      İclal Aydın

8)      Mat4

·        Ünlülerin fişlerindeki toplamı zihinden yapıp yazmaları istenir.

Cevaplar:

1) 555 TL       2) 150 TL    3) 3425 TL

4) 1750 TL     5) 1420 TL  6) 5100 TL

7) 23 TL         8) 860 TL

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 29. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 21. sayfasında “Alışverişe Çıkıyorum” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

GELECEK KONUMUZA HAZIRLIK

    “ÖN KAZANIMLARI YOKLANMASI” sırasında kullanmak için öğrenci sayısı kadar kart hazırlanır. Her bir kartın üzerine bir doğal sayı yazılır. Bu sayılar 1’den başlayan ardışık doğal sayı olmalı.

1

2

3

4

5

6

7

8

….
 

 

 

KISA YOLLAR

BECERİLER: Akıl yürütme, ilişkilendirme.

KAZANIM   :  4.Toplamı en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

SÜRE            :   3 ders saati

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Tahtaya 1 – 2 – 3 -  4 – 5 sayılarını yazarak öğrencilere aşağıdaki soru sorulur:

-Bu beş doğal sayıya ne diyebiliriz?(Ardışık doğal sayılar.)

Aynı işleniş çift ve tek doğal sayılar için de uygulanır.

Yukarıdaki belirtilen soru cevaplandıktan sonra öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

-Kısa yol ne demektir?

-Matematik dersinde daha önce kısa yol kullandınız mı? Nerde ve nasıl kullandığınızı hatırlıyor

musunuz?

    (Kısa yol bizi doğru cevaba götüren en pratik yoldur.)

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

Etkinlik 1

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 30. sayfasındaki “Ceviz Ağacı ve Vişne Ağacı” başlığı

altındaki verilen resimleri incelemeleri ve yazıları okumaları istenir.

-Daha önce ağaçların dallarındaki yaprakları saydınız mı?

-Ceviz ve vişne ağacını yakından gördünüz mü?

-Ceviz ve vişne ağacının dallarındaki yaprakları incelediniz mi?

-Ceviz ve vişne ağacının dallarındaki yaprak sayısı ile ilgili verilen bilgiyi daha önce biliyor

muydunuz?

        Ceviz ağacının bir dalında bulunan yaprak sayısı, her zaman tek doğal sayı olur.

        Vişne ağacının bir dalında bulunan yaprak sayısı, tek veya çift doğal sayı olabilir..

Etkinlik 2

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 31. sayfasındaki problemleri okumaları istenir.
 • 1. sorudan başlayarak bu sayılar hakkında ne söyleyebiliriz?(1 sorudaki doğal sayılar ardışık tek

doğal sayılar, 2 sorudaki doğal sayılar ardışık doğal sayılar ve son sorudaki doğal sayılar ardışık çift doğal sayılar olduğu sonucuna ulaşılır.)

 • Öğrencilerden bu problemleri defterlerine çözmeleri istenir.
 • Öğrencilerden, Çalışma  Kitabı’nın 22. sayfasındaki “Ceviz Ağacı ve Vişne Ağacından Sorular”

başlığı altında verilen soruları Ders Kitabı’ndaki örnekleri kullanarak ardışık doğal sayıları, ardışık tek ve çift doğal sayıları kısa yoldan toplamaları istenir.

       Ulaşacakları sonuçlar:

a)      15 ceviz ağacı veya vişne ağacı olabilir.

b)      40 vişne ağacı            e)  24 vişne ağacı

c)      10 vişne ağacı            f)  36 vişne ağacı

ç)   16 vişne ağacı            f)  56 vişne ağacı

d)      22 vişne ağacı            f)  84 vişne ağacı

·        Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 29. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK”

başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

Etkinlik 3

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 31. sayfasındaki “Çözülecek Problemler Var” başlığı altında

verilen problemleri defterlerine çözmeleri istenir.

 • Öğrencilerden verileri kullanarak problem kurma örneğini incelemeleri istenir. Sonrasında

verilenleri kullanarak defterlerine bir problem kurmaları ve çözmeleri sağlanır.

 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 21. sayfasında “Problem Çözüyorum” başlığı altında verilen

problemleri çözmeleri istenir..

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerden, Ders Kitabı’nın 31. sayfasında “KONUMUZUN SONUNA GELDİK” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 24. sayfasında “Problem Kuruyorum ve Çözüyorum” başlığı altında verilen çalışmaları yapmaları sağlanır.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !