4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ- EGZERSİZ YAPALIM SAĞLIKLI OLALIM

EGZERSİZ YAPALIM SAĞLIKLI OLALIM

Hazırlık Soruları

1. Nabız nedir? Araştırınız?

2. Nabız sayısını artıran nedenler neler olabilir?

3. Çok korktuğumuzda veya heyecanlandığımızda nasıl soluk alıp veririz?

     -Hazırlık sorularının cevaplarını defterlerinize yazınız.

Anahtar Kavramlar

      Anahtar kavramları okumaları istenecek. Bu kavramlar hakkında düşüncelerini defterlerine yazmaları istenecek.

 • Egzersiz: Alıştırma
 • Nabız:  Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama.

Kanın hareketi sırasında damarda oluşan atışa nabız denir. Nabız ölçümü 1 dakikada kalp atış sayısıdır.

 • Soluk alma: Havayı burnumuzla alırız. Aldığımız  hava; burun, yutak, gırtlak ve  soluk borusundan geçerek akciğerlerimize ulaşır. Burada oksijen ile karbon dioksid  yer değiştirir.
 • Soluk verme: Karbon dioksid, soluduğumuz havanın izlediği yolu tersinden(akciğerler, soluk borusu, gırtlak, yutak, ağız) ağzımızdan dışarı atılır. 

Neler yapacağız?(Bu bölüm okutulur.)

 • Egzersiz, nabız, soluk alıp verme arasındaki ilişki incelenecek.
 • Soluk alıp verme hızına egzersiz dışında nelerin etki ettiği araştırılacak.

Dersin İşlenişi:

         -İki arkadaşınızdan biri okula normal bir yürüyüş ile diğeri ise koşarak geldiğini düşününüz. Bu iki kişinin nabız sayılarının nasıl olacağını tahmin ediniz.

Ders Kitabı- Sayfa 36

·        Öğrencilerden resmi dikkatlice incelemeleri istenecek.

·        Resmi yorumlamaları istenecek.

·        Resmin altındaki metni okumaları ve metin içerisindeki soruları cevaplamaları istenecek.

…………………………………..

            Arkadaşlarınızla mendil kapmaca oynamaya başladınız. Arkadaşınızın biri aniden mendili kaptı ve hızlıca koşmaya başladı. Siz de onu yakalamak için peşinden hızla koşuyorsunuz. Onu yakaladınız; ama nefes nefese kaldınız.

            Hızlı koştuğunuzda kalbinizin atış hızında nasıl bir değişiklik oluyor?

            Böyle bir durumda nabız sayınızda nasıl bir değişim olur? Soluk alıp verişiniz nasıl etkilenir?

……………………………………..

          

·        Nabzın hızlı ve yavaş olduğu durumlar için örnekler vermeleri istenecek.     

 

 

 1. Egzersizin Nabza Etkisi

Dikkat Çekme

        -Maçın içerisinde kalesinde fazla hareket etmeyen kalecinin mi yoksa gol atabilmek için sürekli koşan futbolcunun mu nabzı yüksektir?

…………………………………….

          YAPALIM ÖĞRENELİM

     Nabzımızı Sayalım

Kullanılacak Malzemeler

·        Saat

·        Defter

·        Kalem

 

Hatırla

 • Egzersizin nabza nasıl bir etkisinin olduğunu düşünüyorsunuz?

Keşfet

 Öğretmeninizin gözetiminde bahçeye çıkın. Gruplara ayrılın. Her grupta gönüllü bir

arkadaşınızı seçin.  Arkadaşınızın nabzını ölçün ve öğretmeninizin vereceği çizelgeye kaydedin. Seçtiğiniz arkadaşınızı bir dakika süre ile koşturun.  Koşu sonunda arkadaşınızın nabzını ölçerek çizelgeye tekrar kaydedin. Aradaki farkı dikkate alarak arkadaşınızın iki ve üç dakika koştuktan sonra nabzının ne olabileceğini siz tahmin edin ve çizelgeye kaydedin.

       Daha sonra arkadaşınızı 2 dakika süresince koşturun. Koşu sonunda nabzını sayınve çizelgeye kaydedin. Aynı işlemi 3 dakikalık koşu için de tekrar edin. Ölçümlerinizi tahminlerinizle karşılaştırın.

Sonuç Çıkar

        Elde ettiğiniz verileri kullanarak bir sütun grafiği oluşturun. Oluşturduğunuz grafiği dikkatle inceleyin. Grafikten yararlanarak hareketin soluk alıp verme sıklığına ve nabza etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Grubunuzdaki arkadaşlarınızla tartışın. Tartışma sonucunda ulaştığınız sonucu bir rapor haline getirip defterinize kaydedin. Tartışma sonuçlarını sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

……………………………………

 • Etkinlik için uygun ortam sağlanır.
 • Aşağıdaki çizelge tahtaya çizilir ve öğrencilerin defterlerine geçirmeleri istenir.
 • Etkinlik öğrencilere, kontrollü olarak gönüllülük esasına göre yaptırılır.

Dinlenme durumunda

1. dakikada

1. dakikada

1. dakikada

tahmin

ölçüm

tahmin

ölçüm

tahmin

ölçüm

tahmin

ölçüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

   Öğrencilere Çalışma Kitabı 22. sayfadaki 1.21 ve 27. sayfadaki 1.29 etkinlikler yaptırılır.

 

 

2.Egzersiz, Nabız ve Soluk Alıp Verme İlişkisi

Dikkat Çekme

        -Ders kitabının 38. sayfasındaki resimleri inceleyiniz. Resimlerle ilgili düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.

Dersin İşlenişi

        -Sayfadaki metinleri okuyunuz ve içindeki soruları cevaplayınız.

        Nabza ve soluk alıp verme sıklığına egzersiz dışında heyecan, korku, sevinç, ve yük taşıma gibi faktörler etki eder.

…………………………………….

      Beden eğitimi derslerinde, teneffüslerde ya da mahallenizde arkadaşlarınızla çeşitli oyunlar oynarsınız.

     Oyuna başlamadan önceki ve oyun sırasındaki kalp atışınız, nabzınız, soluk alıp verme sıklığınız arasında ne gibi fark vardır?

Bunu gözlemlemek için bir etkinlik yapabilirsiniz.

          YAPALIM ÖĞRENELİM

     Soluk Alıp Verme Sıklığındaki Değişimi Gözlemleyelim

Kullanılacak Malzemeler

·        Saat

·        Defter

·        Kalem

 

Hatırla

 • Derse geç kalıp hızlı hızlı yürüyerek da koşarak sınıfa geldiğiniz olmuştur. Böyle zamanlarda kalbinizin atış hızında ve soluk alıp verme sıklığınızda gözlemlediğiniz değişimleri hatırlayın.

Keşfet

 Öğretmeninizin gözetiminde okul bahçesine  çıkın. Etkinlik için gönüllü bir arkadaşınızı belirleyin. Arkadaşınızın dinlenme anındaki soluk alıp verme sıklığını gözlemleyin. Gözlemlerinizi defterinize not edin. Aynı arkadaşınızdan bir dakika süre ile koşmasını isteyin. Arkadaşınızın koşuyu tamamladıktan sonra soluk alıp verme sıklığındaki değişikliği gözlemleyerek not edin.  

Sonuç Çıkar

    Arkadaşınızın soluk alıp verme sıklığındaki artışın nedeni hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışın.  Tartışmalardan çıkardığın sonuçları defterinize yazın

     Nabızda ve soluk alıp verme sıklığında sadece egzersiz yapınca mı artış olur?

     Nabzın ve soluk alıp verme sıklığının egzersiz dışında da arttığı durumlar olabilir. Örneğin; heyecan, korku, üzülme, hastalanma gibi durumlarda nabız sayısı artabilir.

C Çalışma kitabı 25. sayfadaki 1.26, 1.27 ve 1.28 etkinliklerinin yapılması sağlanır.

 

-Ders kitabının 39. sayfasındaki resimleri dikkatlice inceleyiniz. Resimlerle ilgili düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.

-Sayfadaki metni okuyunuz.

a.Neden Spor ve Egzersiz Yapmalıyız?

      İnsanın dengeli ve sağlıklı gelişiminde düzenli spor yapmanın önemli bir yeri vardır.

Düzenli spor ve egzersiz yapanlarda iç hastalıklara çok az rastlanır. Spor ve bilinçli yapılan egzersiz kalbi güçlendirir, solunumu rahatlatır, kan dolaşımını düzene sokar.

       Spor yapanlarda kan dolaşımı hızlanır. Vücuttaki yapı ve organlara daha fazla kan gider. Böylece vücudumuz daha sağlıklı kalır.

        Düzenli spor eklemlerin hareket yeteneğini artırır. Özellikle küçük yaşlarda spor yapmaya başlayanlar, yapmayanlara göre daha esnek bir vücuda sahip olurlar.

        Televizyonda jimnastik yapanları gözlemleyin. Bu sporcular, jimnastiğe küçük yaşlarda başlarlar. Bu nedenle de sağlıklı ve esnek bir vücutları vardır.

        Spor ve egzersizin dışında da nabız ve soluk alıp verme hızımızı etkileyen durumlar vardır. Örneğin; ; heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, sevindiğimizde veya yük taşıdığımızda nabız ve soluk alıp verme hızımız değişir.

    C Çalışma kitabı 24. sayfadaki 1.25 etkinliğinin  yapılması sağlanır.

        Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

     1. Egzersizin nabza etkisini gözlemledik.

     2. Egzersiz sonucu nabız ile ilgili elde ettiğimiz verileri kaydedip yorumladık.

     3. Egzersizin, soluk alıp verme sıklığına etkisini öğrendik.

     4. Egzersizin, nabız hızına etkisini gözlemledik.

     5. Egzersiz dışında, nabız ve soluk alıp verme hızına etki eden faktörleri öğrendik.

Değerlendirme

          Çalışma kitabı 21. sayfadaki 1.20 ve 1.31  etkinliklerinin  yapılması sağlanır.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !