4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ- DEĞERLENDİRME(CEVAPLAR)

Ders Kitabı-Sayfa 40

DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları bilgileriniz ışığında kısaca cevaplayınız.

1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organlar nelerdir?

Cevap: Ağız, burun, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler soluk alıp vermede görevli yapı ve organlarımızdır.

2. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organlar nelerdir?

Cevap: Kanın vücut içerisinde dolaşımını sağlayan yapı ve organlar; kalp ve damarlardır.

3. Egzersiz yapan kişinin nabız sayısı ile egzersiz yapmayan kişinin nabız sayısı aynı mıdır? Neden?

Cevap: Egzersiz yapan kişinin nabzı, yapmayan kişinin nabzına göre daha yüksektir. Çünkü egzersiz, kişinin nabız sayısını artırır.

4. Neden soluk alıp vermeye ihtiyaç duyarız?

Cevap: Çünkü vücudumuzun hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Soluk alarak vücudumuz için gerekli olan oksijeni havadan alırız. Bunun yanında vücudumuz için gerekli olan karbon dioksiti vücuttan uzaklaştırmak gerekir. Soluk vererek de vücudumuz için zararlı olan karbon dioksit  dışarı atılmış olur.

5. İskelet ve kas sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?

Cevap: İskelet ve kas sağlığımızı korumak için:

-Sırada oturma kurallarına uymalıyız.

-Yere eğilirken diz kapaklarımızı bükerek eğilmeliyiz.

-Yükleri dengeli taşımalıyız.

-Dengeli beslenmeliyiz.

-Düzenli spor yapmalıyız.

 

B. Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin.

kafatası, kasılma, nabız, gevşeme, kan, omurga, kollar, göğüs kafesi, bacaklar, lifli

1. Kasılma ile kas kasılır; gevşeme ile kas normal hâlini alır. Kas lifli yapıdadır.

2. Kanın hareketi sırasında damarda oluşan atışa nabız denir.

3. İskelet vücudumuzun dik durmasını sağlar.

4. Vücudumuzdaki maddeler, gerekli yerlere kan ile taşınır.

5. İskeletimiz kafatası, omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar olmak üzere 5 bölüme ayrılır.

 

C. Aşağıdaki cümleleri okuyun. İfade doğru ise “D” harfini, yanlış ise “Y” harfini yay ayraç içine yazın.

1. Kaslar, kemiklere bağlı olarak gevşer.                                      ( D )

2. Kolumuzdaki kemikler yassı kemiktir.                                     ( Y )

3. Hızlı soluk alıp vermeyle nabız sayısı artar.                             ( D )

4. İskeletimiz kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.               ( D )

5. Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz. ( Y )

 

Ç. Aşağıdaki soruları okuyun? Doğru olan cevabı işaretleyin.

1. Kan vücutta nasıl dolaşır?

a. Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.

b. Tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.

c. Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.

d. Tüm vücutta eklemlerin yardımıyla dolaşır.

 

2. Aşağıdaki durumların hangisinde nabzımız yükselir?

a. koşarken      b. uyurken      c. otururken      d. dinlenirken

 

Ders Kitabı-Sayfa 41

3. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükümlerini sağlayan yapı hangisidir?

a. kas                b. eklem              c. omurga          d. yassı kemik

 

4. El ve parmak kemikleri hangi tür kemiklerdir?

a. yassı kemik      b. uzun kemik      c. kısa kemik    d. düz kemik

 

5. Nabız ölçümü aşağıdaki şekillerden hangisinde doğru verilmiştir?

    5.a

 

D. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak yandaki cümleleri tamamlayın.

Kaslar                       sert kemiklerden oluşur.

Kan                           kanı tüm vücuda pompalar.

İskelet                       damarlarda taşınır.

Kalp                          lifli yapıdadır.

 

1. Kaslar lifli yapıdadır.

2. Kan damarlarda taşınır.

3. İskelet sert kemiklerden oluşur.

4. Kalp, kanı tüm vücuda pompalar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !