4.SINIF FEN VE TEKNOLJİ - DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

1.İskelet

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Sınıfa getirilecek bir iskelet  modeli ile öğrencilerin ilgisi derse yöneltilir.

Motivasyon:

Ders Kitabı’nın 14. sayfasında anahtar kavramları okuyunuz, bu kavramlar hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki kelime kartı tablosuna yazınız.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 16

 • Öğrencilerden resimleri dikkatlice incelemeleri sağlanır.
 • Görsel okuma yaptırarak resmi yorumlamaları istenir.

…………………………………………………..

1.İskelet

       Vücudumuzu ayakta tutan yapı iskelettir. İskelet, sert bir yapıya sahip olan kemiklerden oluşur. Canlılarda iskelet vücuda şekil verir, bazı organları korur ve hareket etmeye yardımcı olur.

 

     Pelte gibi oldum!                          ……………

(1)                                                                                              (2)

                      İki resim arasındaki fark nedir?

 

             Birinci resmi, gövdesi olmayan bir bisiklete benzetebilir miyiz?

YAPALIM ÖĞRENELİM

         Kullanılacak malzemeler; oyun hamuru, tel, gazete kağıdı.

HATIRLA

        Bunların dik durmasını sağlayan yapı nedir? İnsanlarda bulunan iskeletle binaların dik durmasını sağlayan yapıyı ilişkilendirerek konuyu arkadaşlarınızla tartışın.

KEŞFET

        Önce sıranın üzerine bir gazete kağıdı serin. Oyun hamurunu kullanarak iskeleti olmayan bir insan modeli yapın. Yaptığınız bu modeli ayakları üzerinde dik tutmaya deneyin. Modelin, ayakları üzerinde duramadığını gözlemlediniz mi? Yaptığınız modelin dik duramamasının nedeni, insanın dik durmasını sağlayan iskeletin modelde bulunmaması olabilir.

          Şimdi de teli kullanarak bir iskelet modeli tasarlayın. Tasarladığınız tel iskeleti önceki modele yerleştirin. Modelin ayakları üzerinde durabildiğini gözlemlediniz mi?

SONUÇ ÇIKAR

-İskeletiniz olmasaydı dik durabilir miydiniz?

-Yaptığımız modelde tel yerine başka neler kullanabiliriz?

-Yel yerine ip kullanabilir miyiz?

-İskeletinizi birbiriyle uyum içinde çalışan kaç bölüme ayırabiliriz?

Çalışma Kitabı’nın 17. sayfadaki 1.11 etkinliğini yapın.

……………………………………………………………………

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 13. sayfasındaki 1.4 etkinliği yapmaları sağlanır.

 

Ders Kitabı – Sayfa 17

a) İskeletin Temel Kısımları

 • Öğrencilerden, 17’i sayfadaki iskelet resmini incelemeleri istenir.
 • Öğrencilerden kendi kafataslarını, göğüs kafeslerini

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

1.İskelet

a.İskeletin Temel Kısımları

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Röntgen filmi çektirdiniz mi?

-Röntgen filminde ne gördüğünüzü anlatır mısınız?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 17

a) İskeletin Temel Kısımları

 • Öğrencilerden, 17’i sayfadaki iskelet resmini incelemeleri ve resimle ilgili metni okumaları

istenir.

……………………………………………………………………..

a.İskeletin Temel Kısımları

      Anne karnında oluşmaya başlayan insan iskeleti doğumdan sonra da gelişmeye devam eder. İnsanın vücut gelişimi devam ettiği sürece iskeleti oluşturan kemikler de gelişerek sertleşir.

       Vücudumuzdaki her kemiğin şekli aynı değildir. Kemikler şekillerine göre çeşitlerine ayrılmıştır. Bu kemiklerin bir araya gelmesiyle iskelet oluşur. Vücudumuzu dik tutan iskeletin temel kısımları şunlardır;

1.Kafatası

2.Omurga

3.Göğüs kafesi

4.Kollar

      5.Bacaklar

      Yandaki resmi dikkatlice inceleyiniz. İskeleti meydana getiren kemiklerin benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışın.

       Boyundan başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan kemikler ise iskeletimizin omurgasını oluşturur.

       Kalbimizin ve akciğerlerimizin çevresini bir kafes gibi sararak koruyan kısım göğüs kafesidir. İskeletimizde bu kısımların dışında kalan kemikler ise kol ve bacak kemikleri oluşturur.

       Vücudumuzdaki herhangi bir kemiğin kırıldığından şüphelenildiğinde doktora gidilir. Doktor, kırık olup olmadığını teşhis edebilmek için röntgen filminin çekilmesini ister.

       Vücudun iskeletini oluşturan kemikler röntgen filminde görünür. Doktorlar, röntgen filminin sonucuna göre teşhis koyarak tedavi yöntemini belirler. Eğer kırık varsa kemiklerin düzgün kaynaması ve kendi kendine onaması için o bölgeyi alçıya alırlar.

……………………………………………………………

     

 • Öğrencilerden kendi kafataslarını, göğüs kafeslerini, omurgalarını, kollarını  ve bacaklarını

göstermeleri istenir. 

 • İskeletin temel kısımları tahtaya yazılır.

1.Kafatası

2.Omurga

3.Göğüs kafesi

4.Kollar

      5.Bacaklar

 • İskelette bir rahatsızlığı öğrenmek için röntgen filmi çektirmek gerektiği belirtilir.

                Wilhelm Conrad Röntgen

        Wilhelm Conrad Röntgen (Vilyım Konrad Rontgen), 27 Mart 1884’te Prusya’da dinyaya geldi. Röntgen ışınları ile ilgili çalışması ile fizik dalında ilk  Nobel ödülünü alan Alman bilim adamıdır.

        Wilhelm Conrad Röntgen, röntgen ışınlarını bularak, birçok hastalığın nedeninin belirlenmesini sağlayan röntgen cihazının bulunmasına öncülük etmiş; bilime birçok konuda katkıda bulunmuştur.

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilerden, Çalışma Kitabı’nın 13. sayfasındaki 1.3 etkinliği yapmaları sağlanır.

 

 

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

1.İskelet

b.Kemikler

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Vücudumuzda her kemiğin şekli aynı mıdır?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 18

YAPALIM ÖĞRENELİM

        Vücudumuzdaki Kemikler

HATIRLA

      İskeletimizin temel kısımlarının kafatası, omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar olduğunu biliyor musunuz? Bu kısımlar hangi kemiklerden oluşur?

KEŞFET

      Elinizle alnınıza dokunarak hafifçe bastırın. Kafatası kemiğini hissettiniz mi? Elinizi şakaklarınızda, yanaklarınızda ve başınızın arka tarafında gezdirin. Kafatası kemiğinizin şekli hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi de elinizi kaburga kemiklerinizin üzerinde dolaştırın.

      Elinizi kolunuzun üzerine hafifçe bastırarak bileğinizden omzunuza kadar olan kısımda dolaştırın. Kol kemiğinizi hissettiniz mi?

      Şimdi de parmaklarınızı inceleyin. Elinizi parmaklarınızın üzerine hafifçe bastırarak parmağınızın üzerinde boydan boya gezdirin. Vücudunuzda el parmak benzeyen başka kemikler var mı?

SONUÇ ÇIKAR

Kemiklerinizi elinizle dokunarak inceleyin. Vücudunuzu oluşturan bu kemikleri uzun, kısa ve

yassı olarak sınıflandırın.

…………………………………………………………..

Ders Kitabı – Sayfa 19

 • Öğrencilerden, sayfadaki resimleri dikkatlice incelemeleri istenir.
 • Görsel sunu ve görsel okuma yapmaları istenir.
 • Sayfadaki metni okumaları istenir.

……………………………………………..

Kafatası, göğüs kafesi, kol, bacak, el ve ayak parmak kemiklerinin şekilleri arasındaki

benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bu benzerlik ve farklılıklara göre vücudumuzdaki kemikleri kaç grupta toplayabilirsiniz?

       Vücudumuzdaki kemikleri bir önceki sayfadaki iskelet modeli üzerinde incelemiştiniz. Şimdi de aşağıdaki şekiller üzerine inceleyiniz.

 

     Kafatsı            El parmak kemikleri            Ayak parmak kemikleri

 

    Kol kemiği        Bacak kemiği                   Göğüs kemiği

      Vücudumuzda büyüklü küçüklü birçok kemik bulunur. Bunlardan bazıları yassı, bazıları uzun, bazıları da kısadır. Kafatası ve göğüs kemikleri yassı, kol ve bacak kemikleri uzun, el ve ayak parmak kemikleri kısa kemiklerden oluşmaktadır.

 

*      Çalışma Kitabı 15. sayfadaki 1.8 ve 1.9 etkinliklerini yapın (Öğrenci Ders Kitabı’na

göre)

            Bunları Biliyor musunuz?

                Not: “Bunları Biliyor musunuz?” köşesinde yer  alan “İnsan iskeletinde 206 tane kemik vardır.” Cümlesindeki kemik sayısı bazı kaynaklarda 207, bazılarında 208 olarak geçiyor. Bunun nedeni kulak ve dil kemiklerinin toplam kemik sayısına dahil edilip  edilmemesidir.

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilerden, Çalışma Kitabı 13. sayfadaki 1.5, 14. sayfadaki 1.7 ve 17. sayfadaki 1.12  

etkinlikleri yaptırılır.(Öğretmen Kılavuz Kitabı – sayfa 29)

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

1.İskelet

c.Eklemler

Süre: 40

Dikkat Çekme:

 • Sınıfa girince öğrencilerden birkaç kez ayağa kalkıp oturmaları istenir.

-Bacaklarınızı bükmeden oturabilir misiniz?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 20

-Sayfadaki resimleri  dikkatlice incelemeleri istenir.

      -Görsel okuma ve görsel sunu yapmaları istenir.

-Resimlerle ilgili metinleri okumaları istenir.

…………………………………………..

c.Eklemler

İskeletin yassı , uzun ve kısa kemiklerden oluştuğunu öğrendiniz. Bu kadar kemiğin uyumlu biçimde birleşip kolaylıkla hareket etmesi acaba nasıl sağlanmaktadır?

Resimdeki kepçenin kolu, işlevlerini yerine getirebilmek için uygun yerinden

bükülebilmektedir.

      Bükülemeseydi toprağa kazabilir miydi?

      Diğer resimdeki metre katlanarak küçülüyor, açıldığında ise uzun bir şekil alıyor.

      Metrenin bükülmesini sağlayan yapılar olmasaydı, bükmeğe çalıştığımızda kırılmaz mıydı?

İyi ki Eklemlerimiz Var

Hatırla

Bacaklarınızı ve kollarınızı bükmeden sandalyeye oturabilir misiniz?

Keşfet

      Kolunuzu bükmeden burnunuza dokunmaya çalışın. Şimdi de parmaklarınızı bükmeden sıranızın üzerindeki kalemi tutmayı ve adınızı yazmayı deneyin.

Sonuç Çıkar

Bu denemelerinizde başarılı oldunuz mu?

Kolunuzu bükmeden burnunuza dokunabildiniz mi?

Parmaklarınızı bükmeden kalemi tutup adınızı yazabildiniz mi?

 

Kemiklerimizi birleştirip onların kolayca hareket etmesini sağlayan kısım eklemdir. Kapı ve

pencerelerin açılıp kapanmasını sağlayan menteşeler gibi eklemler de kemiklerimizin hareket etmesini sağlar.

 

*      Çalışma Kitabı 17. sayfadaki 1.3 etkinliğini yapın (Öğrenci Ders Kitabı’na

göre)

……………………………………….

          Kepçenin kolu, metrenin bükülmesini sağlayan yapılar insan vücudundaki hangi kısımlarına benziyor?(diz, dirsek, bilek gibi bükülebilen eklemler) ,. Tüm bunların ortak özelliği nedir?

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilere, Çalışma Kitabı 19. sayfadaki 1.16. etkinliği yaptırılır.(Öğretmen Kılavuz

Kitabı – sayfa 30)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !