4.SINIF FEN VE TEKNOLJİ -2. İskelet ve Kas, a.Kaslar Kemikleri H

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

2. İskelet ve Kas

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Vücudunuza bastırıp dokunarak kemik çeşitlerini bulmaya çalıştınız. Vücudumuzda

kemiklerin dışında hangi yapılar bulunur?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 21

-Sayfadaki resimleri  dikkatlice incelemeleri; görsel okuma ve görsel sunu yapmaları istenir.

-Metni okumaları ve metin içinde soruları cevaplandırmaları istenir.

…………………………………………………..

2. İskelet ve Kas

İskeletimiz vücudumuza tek başına şekil verebilir mi?

Kaslarımız tek başına bu görevi yapabilir mi?

Önceki sayfalarda iskeleti çıkarılmış bir kişinin pelte haline geldiğini görmüştünüz. Ancak

iskeletimizde tek başına vücudumuza şekil veremez. İskelete bağlı kaslar, iskeletle birlikte vücudumuza şekil vererek hareket etmemizi sağlar.

      İskeletimizi sararak vücudumuza şekil veren ve iskeletimizle birlikte, hareket etmemizi sağlayan yapılar kaslardır

                   İskeletimizi Saran Yapımız

YAPALIM ÖĜRENELİM

        Kullanılacak  malzemeler; oyun hamuru, tel.

Hatırla.

     “Dik durabilir mi?” etkinliğinde yaptığınız iskelet modelini hatırlayın. Yaptığınız modelin dik durmasını nasıl sağlamıştınız?

Keşfet

        Tel kullanarak boyutları aynı olan iki iskelet modeli yapın. Modellerden birinin üzerini fazla miktarda oyun hamuru ile kaplayın.

Sonuç Çıkar

        İki model arasında ne gibi farklar gözlemliyorsunuz?

        Telden iskeletini kapladığınız oyun hamurunu vücudunuzdaki hangi yapı ile eşleştirirsiniz?

…………………………………………………………………………………….

  • Etkinlik yaptırılır ve sonuçlar tartışılır.
  • Hareket için kaslar ve kemikler birlikte hareket etmek zorundadır. Kas ve kemiklerden birinin rahatsızlığı, hareketi engelleyebilir.

        

 DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilere, Çalışma Kitabı 14. sayfadaki 1.6. etkinliği yaptırılır.(Öğretmen Kılavuz

Kitabı – sayfa 31)

 

 

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

2. İskelet ve Kas

a.Kaslar Kemikleri Hareket Ettirir

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Vücudunuza vücudumuzda nerede bulunur?(İskelete bağlı bulunur.)

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 22

·        -Sayfadaki metnin okunması istenir

…………………………………………………..

a.Kaslar Kemikleri Hareket Ettirir

      İskeletin, dik durmamızı sağladığını biliyorsunuz. İskeletin vücudumuzda başka görevleri de vardır. Bunlar; vücuda şekil vermek, harekete yardımcı olmak ve bazı organlarımızı korumak. Kaslar, vücuda şekil vermede ve hareket etmede iskelete yardımcı olur.

       İskelet, hareketi tek başına sağlamaz. Kaslar, iskelete tutunarak iskeleti çepeçevre sarar. Lifli yapıları sayesinde iskelet ile birlikte vücudu hareket ettirir.. kasları daha iyi gözleyebilmek için aşağıdaki etkinliği yapın.

                   YAPALIM ÖĜRENELİM

            Kasları İnceleyelim

      HATIRLA

     Hareketi sağlayan yapılar nelerdir?

     KEŞFET

    Çiğ kanat kanadını elinize alın. Elinizi, tavuğun kanadının üzerinde hafifçe bastırarak gezdirin.

    Kanat yumuşak mı? Elinizi bastırdığınızda sert yapıyı hissettiniz mi? Bu sert ve yumuşak yapılar ne olabilir?

    Kanadın ucu kesik tarafını inceleyin. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla tartışın.

     Şimdi de pişmiş tavuk kanadını diseksiyon iğnesi ile parçalara ayırın.  Kanadı, etli kısmının lifli yapısını görebilecek kadar küçük parçalara ayırarak inceleyin. Kanattaki kasların kemikle bağlantılı yerlerin dikkatlice inceleyin.

      Kanadı her iki ucundan tutarak açıp kapayın.

     Kanadın açılıp kapanmasını sağlayan eklemleri fark ettiniz mi?

     SONUÇ ÇIKAR

    İncelediğiniz tavuk kanadında da gördüğünüz gibi kaslar kemiklere bağlıdır. İşte kaslarla kemiklerin birlikteliği ile hareket sağlanır. Eklemlerde hareket etmemizde büyük önem taşır.

    Kemikleri birbirine bağlayan yapılar eklemlerdir. İskeletimizi oluşturan kemikler ve eklemler, kaslarla birlikte vücudumuza şekil verir ve hareketi sağlar.

    Kaslar hareket etmemize nasıl yardımcı olur? Arkadaşlarınızla tartışın. Tartışma sonuçlarını bir rapor haline getirin.

…………………………………………………………………………….

 

·        Metne bağlı olarak öğrencilerden kendi vücutlarındaki kemikleri, bunlara bağlı kasları

ve eklemleri göstermeleri istenir.

·        Etkinlik sırasında öğrencilerden tavuk kanadındaki eklemleri, ve kasların bağlı olduğu

kemikleri, kasların lifli yapılarını görmeleri sağlanır.

           İskelete bağlı olan kaslar, eklemler yardımı ile hareket etmemizi sağlar.

……………………………………….

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilere, Çalışma Kitabı 16. sayfadaki 1.10. etkinliği yaptırılır.(Öğretmen Kılavuz

Kitabı – sayfa 32)

 

 

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

2. İskelet ve Kas

b.Kaslarda Kasılma ve Gevşeme

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Koşarken bacak kaslarınızı nasıl bir hâl aldığına dikkat ettiniz mi?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 23

·        -Sayfadaki metnin okunması istenir

…………………………………………………..

a. Kaslarda Kasılma ve Gevşeme

      Kasların ve iskeletin vücudun hareket etmesini sağladığını biliyorsunuz. Kaslar bu hareketi, iskeletin de yardımı ile kasılıp gevşeyerek sağlar.

      Kasların paket lastiklerine benzediğini düşünün. Lastiğin ucunu bir yere bağlayıp çektiğinizde lastik uzar. Bıraktığınızda ise lastik kısalarak eski hâline döner. Lastiğin her iki ucu da  boşta olursa onu uzatamayız. İskeletimiz, lastiği bağladığımız yerler gibidir. Ancak aradaki fark, kasların her iki ucunun da iskelet sistemimize bağlı olmasıdır. Kaslar kasılıp gevşedikçe bağlı olduğu iskeleti, dolayısıyla vücudumuzu hareket ettirir. Kasların gevşemesini, lastiğin çekip uzamasına benzetebiliriz. Lastiğin bırakılıp eski haline dönmesi ise kasların kasılmasına benzer. Yani kaslarımız kasıldığında kısalır, gevşediğinde ise normal hâline döner. Şimdi bunu bir etkinlikle görelim.

                   YAPALIM ÖĜRENELİM

            Pazınızı Gözlemleyin!

      HATIRLA

     Kasların harekete nasıl yardımcı olduğunu hatırlayın.

     KEŞFET

    Sol elinizi, sağ kolunuzun pazısına koyun ve kolunuzu bükün. Pazınızda bir değişiklik hissettiniz mi?

     Şimdi kolunuzu açarak düz duruma getirin. Neler gözlemlediniz.

     Pazınızı tekrar tutarak kolunuzu birkaç defa büküp açın. Pazınızda bir hareket gözlemliyor musunuz? Bunun nedeni ne olabilir?

     Şekildeki kasılmış ve gevşemiş kasların boylarını bir cetvelle ölçün Hangi şekilde kasın boyu daha uzun?

     SONUÇ ÇIKAR

    Gözlemlediğiniz gibi kasılma ile kas kısalır. Gevşeme pozisyonunda ise kas normal(dinlenme) durumuna döner.

…………………………………………………………………………….

 

·        Metindeki anlatılan lastiğin, analoji yapılarak kaslara benzetildiği vurgulanır.

·        Kasların, iskelet ile birlikte hareket etmeyi sağladığı belirtilir.

·        Öğrencilerden, etkinlik sonunda resimdeki kasların boylarını cetvel ile doğru

ölçmelerine dikkat edilir.

 

 

 

Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

3. İskelet ve Kas Sağlığı

Süre: 40

Dikkat Çekme:

-Koşarken bacak kaslarınızı nasıl bir hâl aldığına dikkat ettiniz mi?

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 24

·        Sırada oturma kurallarına uymayan bir öğrenciyi uyararak derse giriş yapılır.

·        Görsel okuma ve görsel sunu yaptırılır.

·        Sayfadaki metni okumaları istenir.

…………………………………………………..

3. İskelet ve Kas Sağlığı

      Vücudumuzu oluşturan iskeleti ve kasları öğrendiniz. Kaslar ve eklemlerin uyumlu çalışması ile iskeletimizin vücudumuzu hareket etmesini sağladığını da biliyorsunuz. Bu yapılardan birinde oluşabilecek bir rahatsızlık, hareket engelleyici sonuçlar  ortaya çıkarabilir. Böyle bir durumun oluşmasını hiç kimse istemez. Siz, bu tür rahatsızlığı olan bir kimse tanıyor musunuz? Tanıyorsanız o kimse ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

        Oyun oynarken ya da yürürken ayağınızı burktuğunuz veya bir yere çarptığınız olmuştur. Böyle bir durumda yapacağınız en doğru davranış doktora gitmektir.

        Doktorlar iskeleti oluşturan kemikleri incelemek için röntgen filmlerine ihtiyaç duyarlar. Uzmanlar, röntgen cihazları ile çekilen filmlere bakarak kemiklerin ne durumda olduğunu gözleyebilirler.

        İskelet, kas ve eklemler bu kadar önemli olduğuna göre onların sağlıklı olmaları ve sağlığı kalabilmeleri için bazı kurallara uymalısınız. Resimleri inceleyerek iskelet, kas ve eklem sağlığı için dikkat etmeniz gerekenleri tespit edin.

 

        Zamanınızın önemli bir kısmını okulda geçiriyorsunuz.

Bu nedenle sırada dikkatli olmalısınız. Sıranın üzerine

Eğilerek oturmanız iskelet ve kas sağlığınıza zarar veriri

 

      Yerdeki bir şeyi alırken veya ayakkabılarınızı bağlarken

dizlerinizi bükmelisiniz.

 

      Okul çantanızı tek omuzda değil, iki omuzda birden

Taşımalısınız.

      Siz de iskelet ve kas sağlığımızı olumlu  ve olumsuz

etkileyecek davranışları araştırın. Bunlara örnekler bulun.

Araştırma sonuçlarınızı defterinize yazın ve arkadaşlarınızla

paylaşarak tartışın.

           FIKRA

      İki ihtiyar hem yürüyor hem de konuşuyordu. Biri

diğerine:

     -Sağ dizim çok ağrıyor, dedi.

     Diğer:

    -Yaşlılıktandır dostum yaşlılıktan, dedi.

     Dizi ağrıyan ihtiyar bunun üzerine şöyle dedi:

    -Ama sol dizimde aynı yaşta. O neden ağrımıyor?

…………………………………………………………………………….

 

  • Metinde geçen konularla ilgili gözlem, bilgi veya anılarının olup olmadığı sorulur. İlginç

anıları varsa arkadaşları ile paylaşmaları istenir.

ÖDEV: Öğrencilerden sağlıklı olmak için spor yapmanın önemi ile ilgili bir poster hazırlamaları istenebilir.

 

  Bölüm 1 – DESTEK VE HAREKET NASIL SAĞLANIR?

3. İskelet ve Kas Sağlığı

Süre: 40

Dikkat Çekme:

      -Sporcuların kasları niçin gelişmiştir? 

DERSİN İŞLENİŞİ:

Ders Kitabı – Sayfa 25

·        Görsel okuma ve görsel sunu yaptırılır.

·        Sayfadaki metni okumaları istenir.

…………………………………………………..

3. İskelet ve Kas Sağlığı(Devamı)

      Kas gücünüzün artması ve vücudunuzun dayanıklı olması için düzenli spor yapmalısınız. Bilinçli yapılan egzersizler kaslarınızı geliştirir. Beden eğitimi dersine yaptığınız egzersizleri diğer zamanlarda, evlerinizde de yaparsanız kemik ve kas gelişiminize yardımcı olur.

     Spor yapanlar daha güçlü ve sağlıklı olurlar. Sağlıklı  olmak isteyen bir insanın düzenli spora ihtiyacı vardır. Ancak, spora başlarken kaslarınızı ve eklemlerinizi yapacağınız çalışmaya hazırlamanız gerekir. Beden eğitimi dersine başlarken öğretmeniniz sizlere ısınma egzersizleri yaptırmasının nedeni budur. Sporu, kaslarınızın ve kemiklerinizin sağlıklı olması ve düzenli gelişmesi için yapıyorsunuz. Eğer dikkat etmezseniz, sağlıklı olmak için uğraşırken sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz.

      Yoğun kas gücüne ihtiyaç duyanlar sadece sporcular değildir. Hamallar, inşaat işçileri, tarlalarda çalışanlar da yoğun kas gücüne ihtiyaç duyarlar.

       Kemiklerimizin ve kaslarımızın sağlıklı olabilmesi ve düzenli gelişebilmesi için beslenmenize de çok dikkat etmelisiniz. Gelişim çağında oln bireylerin kemik gelişimi için yeteri kadar süt tüketmeleri gerekir.

        Beslenmenin yanında dinlenmeye ve düzenli uykuya da ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

        Sürekli hareket hâlinde olmak, yeteri kadar uyumamak kemik ve kas sağlığımızı olumsuz etkiler.

       De kemiklerinizin ve kaslarınızın sağlıklı olabilmesi için neler yapabileceğinizi anlatan bir poster hazırlayın. Hazırladığınız posteri sınıfınızda sergiledikten sonra ürün seçki dosyanızda saklayın.

           Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

      1.Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskelet olduğunu öğrendik.

      2.İskeletin temel kısımlarını model üzerinde gördük.

      3.Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırdık ve bunlara örnekler verdik.

      4. Vücudumuzdaki kemikleri birbirine bağlayan ve harekete yardımcı olan eklemleri gözlemledik.

      5.Hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu gözlemledik.

      6.Kasların lifli yapısı sayesinde nasıl kasılıp gevşediğini ve kemikleri nasıl hareket ettirdiğini öğrendik.

      7.Egzersiz ile kas gelişimi arasındaki ilişkiyi öğrendik.

      8.İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışları öğrendik.

…………………………………………………………………………….

 

  • Öğrencilerden egzersiz ve spor yapmanın iskelet ve kas gelişimine olumsuz etkileri

konusunda düşüncelerini sıralamaları sağlanır.

  • Yoğun kas gücüne ihtiyaç duyan meslekler vurgulanır.
  • Dengeli beslenmenin önemi vurgulanır.

DEĜERLENDİRME

-         Öğrencilere, Çalışma Kitabı 18. sayfadaki 1.14 ve 1.15 etkinlikleri yaptırılır.(Öğretmen

Kılavuz Kitabı – sayfa 35)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !